Simon Bates leaves BBC Radio Devon Breakfast

News about gordon sparks