Asia Radio Today sold to Australia's radioinfo site.

News about nik martin